Vidzemes Augstskola saņem licenci divu jaunu maģistra programmu īstenošanai

Šodien, 30. maijā, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīra licences divām jaunām Vidzemes Augstskolas maģistra studiju programmām: “Mediju un informācijas pratība” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”.

“Abu studiju programmu saturs ir tapis tiešā sadarbībā ar darba devējiem. Sekojot līdzi tehnoloģiju un sabiedrības attīstības tendencēm, šo programmu absolventi, ne tikai veiksmīgi iekļausies darba tirgū, bet jau studiju laikā būs liels atbalsts sabiedrībai, darbojoties praksēs un lietišķajā pētniecībā,” norāda Vidzemes Augstskolas rektors Dr.hist. Gatis Krūmiņš.

Programmā “Mediju un informācija pratība” uzmanība tiks pievērsta mūsdienu globalizētajai, digitalizētajai un mediētajai videi un tam, kā iegūtās zināšanas pielietot dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu problēmu risināšanai. Studiju programmas saturs balstās uz komunikācijas zinātnes pamatjautājumu padziļinātu apguvi, kontekstā ar citu sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu aktuālajām atziņām. Tās ietvaros studenti attīstīs izpratni par indivīdu, sabiedrības un tehnoloģijas mijiedarbības ekonomiskajiem, politiskajiem un sociālajiem aspektiem.

Savukārt programmā “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” sniegs zināšanas par virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) tehnoloģijām, to pielietojumu un lomu inovācijās. Tās ietvaros, studentiem būs iespēja stādāt pie aktuālajiem nozares izaicinājumiem un sadarboties ar tajā strādājošajiem profesionāļiem, kas ļaus iegūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes un kompetences veicot trīs-dimensiju satura pārvaldīšanu, programmēšanu, modelēšanu u.c.

Studiju programma “Mediju un informācijas pratība” ilgs 1,5 gadu (ja pirms tam iegūts profesionālais grāds) vai 2 gadus (ja pirms tam ir iegūts akadēmiskais grāds). Pēc programmas absolvēšanas tiks iegūts akadēmiskais maģistra grāds komunikācijas zinātnē. Programmas “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” studijas ilgs 1,5 gadu un pēc absolvēšanas tiks iegūts profesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un mobilajās tehnoloģijās.

Dokumentu pieņemšana 2018/2019. akadēmiskajam gadam pamatstudiju (koledža, bakalaurs) programmās norisināsies vienotajā pieteikšanās sistēmā www.latvija.lv no 25. jūnija līdz 10. jūlijam, bet visās maģistra studiju programmās pieteikšanās notiks elektroniski Vidzemes Augstskolas vietnē no 25. jūnija līdz 10. jūlijam. Vairāk par uzņemšanu var uzzināt šeit.