Vidzemes Augstskolā viesojās Spānijas vēstniece Latvijā

Piektdien, 10. septembrī, Valmieras novadā un Vidzemes Augstskolā viesojās Spānijas Karalistes ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Susana Kamara Angulo (Susana Cámara Angulo).

 

Vidzemes Augstskolā ar vēstnieci tikās administratīvā prorektore Iveta Putniņa un starptautisko projektu vadītāja Tatjana Mažāne. Vispirms I. Putniņa iepazīstināja ar augstskolu – studiju programmām, studiju procesu, studentiem, augstskolas stratēģiju un tās prioritātēm, pētniecību un inovāciju projektiem. Savukārt T. Mažāne pastāstīja par starptautiskajiem sadarbības tīkliem un programmām, kurās augstskola iesaistās. Viņa uzsvēra, ka studenti no Spānijas augstu vērtē studijas Vidzemes Augstskolā. Spānijas vēstniece Latvijā papildināja, ka studenti no Spānijas tik tiešām ir motivēti studēt Latvijā – studijas un dzīvošana šeit ir pilnīgi cita pieredze, jo nav pilnīgi nekāda iepriekšēja priekšstata.


Vizītes izskaņā vēstniece Susana Kamara Angulo aplūkoja augstskolas multimediju laboratoriju un Aktīvās mācīšanās telpas, kas labiekārtotas, izmantojot inovāciju projektu piešķirto finansējumu. Redzētās studiju telpas viņa novērtēja kā ļoti mūsdienīgas, ērtas un “uz darbību” rosinošas. Noslēdzot vizīti, vēstniece uzsvēra, ka patiesībā nevis vēstnieki, bet studenti ir tie, kuri vieno valstis un kultūras.