Vidzemes Augstskolas docētāju mācību vizīte uzņēmumā “Valmiermuiža”

27.08.2021. Projekta "Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība" Nr.8.2.2.0/18/A/012 ietvaros notika Vidzemes Augstskolas docētāju mācību vizīte uzņēmumā “Valmiermuiža”.

fff

Vizītes laikā norisinājās gan vairākas izglītojošas un informatīvas lekcijas, gan arī uzņēmuma produktu ražošanas cikla demonstrācija, gan arī praktiskās apmācības ar dažādiem saliedēšanās elementiem. Uzņēmējs Aigars Ruņģis docētājus iepazīstināja ar Valmiermuižas alus darītavas vēsturi, kā arī tās izaugsmes un veiksmes stāsta formulu. Informatīvās lekcijas ar praktiskiem demonstrējumiem tēmas aptvēra gan veiksmīgas uzņēmējdarbības priekšnoteikumus, gan cilvēkresursu vadības pamatprincipus un IT tehnoloģiju ietekmi uzņēmuma darbībā, kā arī sadarbības principus starp uzņēmumu un pašvaldību. Vizīti turpināja praktiski-teorētiskās nodarbības, ko vadīja SIA “Aktīvā tūrisma centrs “Eži”, kas rosināja domāt par uzņēmuma stratēģiju krīžu pārvarēšanā un komunikācijā. Praktiskie uzdevumi bija vērsti uz komandas saliedēšanās principu demonstrāciju, savstarpējo komunikāciju un atbalstu. Praktiskā Valmiermuižas iepazīšana trupinājās, līdzdarbojoties etnofestivāla “Sviests” sagatavošanā un apgūstot pasākumu praktiskos sagatavošanas principus, testējot SIA “Eži” praktiskos digitālos izklaides produktus. Vizītes laikā darbinieki arī pārrunāja jaunākās aktualitātes izglītības nozarē un guva savstarpējo atbalstu jaunā mācību gada uzsākšanā.

Projekta satura vadītāja A. Šmitiņa