Vidzemes Augstskolas komunikācijas un mediju studenti varēs iegūt arī Ķīles Augstskolas diplomu

Vidzemes Augstskolas (ViA) komunikācijas un mediju studiju virziens turpmāk īstenos dubultā grāda programmu kopā ar Ķīles Augstskolu (Kiel University of Applied Sciences) Vācijā. Dubultā grāda līgums paredz, ka abas augstskolas pilnībā atzīst partnera studiju programmas attiecīgajā nozarē, un diplomu piešķirs, ja students partnera augstskolā būs pavadījis divus semestrus jeb vienu pilnu akadēmisko gadu.

Pēc studiju beigām studentiem būs daudz lielākas iespējas turpināt studijas maģistra programmās Vācijā, kā arī Vācijas diploms var noderēt darba meklējumos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Abu augstskolu studentiem dubultā grāda programma, izmantojot Erasmus, ir iespēja ne tikai iegūt vienā studiju periodā divu augstskolu diplomus, bet arī pamatīgu dzīves pieredzi citā valstī. Bakalaura darba izstrādi vadīs divi abu augstskolu docētāji.

„Ar Ķīles augstskolas pārstāvjiem tikāmies novembra beigās, viņi iepazinās un bija ļoti apmierināti ar mūsu telpām, aprīkojumu, bibliotēku. Uzteica studentu iespējas strādāt bibliotēkā un auditorijās,” stāsta ViA Komunikācijas un mediju virziena direktore Agnese Karaseva. Ķīles Augstskola šādu sadarbību veido, lai vairāk ieinteresētu un mudinātu vācu studentus iepazīt citas valstis, apgūt citu valstu kultūru un valodu, vienlaicīgi arī turpinot izglītību. „Ķīle mērķtiecīgi uzrunāja tieši mūs pēc rūpīgas visu Latvijā īstenoto komunikācijas programmu izpētes. Mūsu stiprā puse izrādījās profesionālās studiju programmas, kā arī tas, ka Vidzemes Augstskola atrodas reģionā, ir aktīva Erasmus programmas dalībniece, un mums ir liela starptautiskās sadarbības pieredze,” atklāj A. Karaseva.

Ķīles Augstskola  ir dibināta 1969. gadā, apvienojot vairākas tehniskās skolas un inženierzinātņu koledžas. Šobrīd augstskola piedāvā 35 bakalaura un maģistra studiju programmas, tajā studē aptuveni 7100 studenti. Ķīles Augstskola ir lielākā augstākās izglītības iestāde Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē Vācijas ziemeļos, dubultā grāda programmu līgums tai ir arī ar Voldas augstskolu Norvēģijā.