Vidzemes Augstskolas pētnieki iesaistās Baltijas ceļa izpētē

 

VPP

 

 

 

Šogad aprit 30 gadi kopš Baltijas ceļa, kad aptuveni divi miljoni Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju sadevās rokās, lai izveidotu vairāk nekā 600 kilometrus garu dzīvu ķēdi. Vidzemes Augstskolas (ViA) pētnieki sniedz savu ieguldījumu šī vēsturiskā notikuma turpmākā izzināšanā un skaidrošanā.

“Baltijas ceļš bija viena no spilgtākajām epizodēm mūsu neatkarības atjaunošanas procesā,” stāsta ViA rektors, vēsturnieks Gatis Krūmiņš. “Pasaules vēsturē ir grūti atrast citus precedentus, kad tik liels cilvēku skaits pulcējas kādas idejas vārdā. Savā ziņā tas bija pagrieziena punkts mūsu neatkarības atgūšanas procesā, jo visai pasaulei parādījām, ko vēlamies un ka esam gatavi rīkoties, lai savas vēlmes piepildītu.” G. Krūmiņš norāda, ka Baltijas ceļš arī virknē citu Eiropas valstu iedvesmoja brīvības centienus – šai akcijai bija liela simboliska nozīme komunistiskā režīma krišanā.

“Mūsu kā pētnieku pienākums ir ne tikai padziļināti pētīt tā laika notikumus, bet arī skaidrot plašākai sabiedrībai Atmodas procesu sarežģītību un tos faktorus, kas noteica valstiskās neatkarības atjaunošanu,” stāsta vēsturnieks. ViA ir iesaistījusies vairāku pētniecisku un skaidrojošu materiālu veidošanā, kas vai nu jau ir, vai arī pavisam drīz būs pieejami sabiedrībai.

23. augustā pulksten 19:00 kanālā Re:TV tiks rādīts dokumentāls raidījums “Baltijas ceļš”. Tas tapis sadarbojoties ViA, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzejam un kanālam Re:TV. Šis raidījums turpina maijā demonstrētā dokumentālā stāstā “4. maijs: vai varēja būt citādi?” iesākto Latvijas neatkarības atjaunošanas vēstures skaidrojumu.

Abi šie raidījumi ir tapuši, pamatojoties uz ViA vadītās Valsts pētījumu programmas “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” pētniecības rezultātiem.

Portālā “Delfi” ir publicēts G. Krūmiņa raksts “Baltijas ceļš un Latvijas komunistu dubulto laulību beigas”, kurā Baltijas ceļš skaidrots tā laika vēsturisko notikumu kontekstā.

Savukārt Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā ievietots jauns šķirklis “Baltijas ceļš”, kura autors ir G. Krūmiņš.

Informācija tapusi projekta „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” (projekta Nr.  VPP-IZM-2018/1-0013) ietvaros, kas ir daļa no Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”.

 

ViA     Stradiņi