Vidzemes Augstskolas studenti kopā ar mācībspēkiem dodas izpētīt 2022. gada ģeovietu – Kraukļa klinti

Biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks” jau 14. gadu pēc kārtas dažādās Latvijas vietās nosauc un popularizē gada ģeovietu. Šīs iniciatīvas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību interesantiem zināmiem, vai arī tieši otrādi – maz un nezināmiem ģeoloģiskiem pieminekļiem, veicinot sabiedrības izziņu un tūrismu. Vienlaikus šādas vietas nominēšana ir arī vietējā dabas tūrisma veicināšana, kas rosina ģeovietu apmeklēšanu un attiecīgā novada teritorijas iepazīšanu, reklāmu attiecīgajam novadam un papildus ienākumus vietējiem uzņēmējiem no tūrisma pakalpojumu sniegšanas.

Šogad par gada ģeovietu ir kļuvusi Vidzemes Augstskolas lektora Jura Smaļinska izvirzītā vieta Daugavas krastos – Kraukļa klints Daugavas labajā krastā (Aizkraukles novada teritorija) un pretējā krastā esošā Krustalīča klints. Šī gada 22. aprīlī Vidzemes Augstskolas mācībspēki – Juris Smaļinskis, Iveta Druva - Druvaskalne, Ilze Grīnfelde, Linda Veliverronena, ģeologs Dainis Ozols un Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas studiju virziena studenti dosies ģeovietas izpētes ekspedīcijā. Vidzemes Augstskolas ekspedīcijai pievienosies arī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas studiju virziena studenti docētāja Ģirta Stinkuļa vadībā. Plānots, ka minētie mācībspēki kopā ar studentiem apsekos Kraukļu klints teritoriju, novērtēs apkārtnes ainavas un izstrādās priekšlikumus turpmākai šīs vietas attīstībai. Ģeovietas ekspedīcija ir lielisks studiju kursu integrācijas piemērs, kad triju studiju kursu ietvaros sadarbojas vairāki docētāji, katrā no studiju kursiem studentiem uzdodot kursa specifikai atbilstošus izpētes uzdevumus. Klintis tiks apsekotas arī no Daugavas puses, izmantojot vietējā uzņēmēja Arvīda Apfelbauma laivas ( laivu noma “Mežmalas laivas”) un kempinga “Annas klints” teritoriju.

 

Vidzemes Augstskolas mācībspēki pateicas Aizkraukles novada domei un Kokneses tūrisma informācijas centram par atbalstu šī pasākuma rīkošanā.

Ekspedīciju atbalsta valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” projekts “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi (LandLat4Pol). Projekta Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002.

 

Informāciju sagatavoja:
Juris Smaļinskis,
Vidzemes Augstskolas lektors
juris.smalinskis@va.lv