Vidzemes Augstskolas studenti veiksmīgi aizstāvējuši valsts pārbaudījumus

Vidzemes Augstskolā (ViA) savu darbu pabeigušas valsts pārbaudes darbu aizstāvēšanas komisijas. Šogad veiksmīgi aizstāvējuši savus darbus un izlaidumā 18. jūnijā diplomu saņems 82 vasaras un 28 ziemas absolventi.

Kā novērojis valsts vērtēšanas komisijas loceklis, SIA ”Madara 89” valdes priekšsēdētājs Egils Butka: "Šogad Vidzemes Augstskolas studiju programmas "Biznesa vadība" studentu bakalaura darbu aizstāvēšana notika ļoti labā līmenī. Studentu darbi bija atbilstoša līmeņa, ar tendenci izvēlēties arvien sarežģītākas un inovatīvākas tēmas, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, studentu zināšanas kā teorētiskās, tā arī praktiskās, bija augstā līmenī un kopumā studentiem bija ļoti laba izpratne par to kā risināt darbos minētās problēmas. Tas dod pamatu ticēt, ka arī praktiskajā biznesā šiem jauniešiem veiksies labi, jo spēja sasaistīt teoriju ar praksi ir viens no veiksmīga biznesa stūrakmeņiem. Lai izdodas!".

Studenti pozitīvi novērtē to, ka ViA jau no pirmā studiju gada pamazām tiek pieradināti pie akadēmiskās vides un līdz bakalaura darba gatavošanai jau studiju laikā tiek izstrādāti divi gada projekti, kas pēc struktūras ir ļoti līdzīgi, tikai mazāka apjoma, studiju darbi.

Kā stāsta students Artūrs Oļševskis: “Vasaras sākums studentiem ir izaicinājumiem blīvs laiks, jo jākārto dažādi gala pārbaudījumi. Vidzemes Augstskolā bakalaura darbu aizstāvēšana mediju un žurnālistikas studentiem aizritēja 3. jūnijā. Komisija uzdeva trāpīgus un labus jautājumus darbu aizstāvjiem. Ikviens, izmantojot iespēju bilst noslēguma vārdus, pateicās kursabiedriem par atbalsta plecu, augstskolai par četru gadu laikā iedoto, kā arī pateicības tika veltītas bakalaura darbu vadītājiem. Kopumā valdīja uztraukums, bet ar katra nākamā darba aizstāvēšanu, šis uztraukums pārvērtās priekā un sajūsmā. Varētu teikt - priecīgā uztraukumā”.

Jāpiemin, ka šogad nav ticis atklāts neviens plaģiātisma gadījums. Sākot ar 2017.gadu, ViA ir noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti par Vienotās datorizētas plaģiāta kontroles sistēmas izmantošanu, kas ir viens no būtiskajiem pretplaģiātisma rīkiem ViA. Saskaņā ar ik semestra rīkojumu par valsts gala pārbaudījumu (t.sk kvalifikācijas darbu) iesniegšanu, studentiem darbi ir jāaugšuplādē studiju informācijas sistēmā LAIS, kas ir sinhronizēta ar plaģiāta kontroles sistēmu.

 

Šī semestra valsts pārbaudījumu komisijas

3. jūnijā savus bakalaura darbus aizstāvēja bakalaura programmas "Tūrisma organizācija un vadība" un maģistra studiju programmas “Tūrisma stratēģiskā vadība” studenti. Valsts pārbaudījumu komisija:

 • Inese Šīrava – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tūrisma departamenta vadītāja;
 • Gaļina Bukovska – Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja;
 • Liene Rokpelne – Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja;
 • Inga Kavaca – SIA "Vanilla Travel" valdes priekšsēdētāja un Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācijas prezidente;
 • Agita Līviņa – Dr. oec., Vidzemes Augstskolas profesore, HESPI direktore un vadošā pētniece.

Tāpat 3.jūnijā savus bakalaura darbus aizstāvēja studiju programmas “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” studenti. Komisijas sastāvs:

 • Sandra Vējiņa – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemes reģionā;
 • Zane Leimane – SiA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste;
 • Evita Bille – Sabiedrisko attiecību aģentūra “Komunikācijas aģentūra” projektu direktore;
 • Māra Arāja – Mg.sc.comm., Vidzemes Augstskolas IKZ virziena direktore;
 • Vineta Silkāne – Dr.psych., Mg.math., Vidzemes Augstskolas asociētā profesore, HESPI pētniece, Satversmes sapulces priekšsēdētāja.

Savukārt bakalaura studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” studenti savus darbus aizstāvēja komisijai, kuru pārstāvēja:

 • Kārlis Dagilis – Latvijas Radio Ziņu dienesta galvenais redaktors;
 • Klinta Ločmele – Dr.sc.comm, medijpratības eksperte;
 • Jānis Juzefovičs – Dr.phil, mediju pētnieks;
 • Sandra Murinska – Dr.sc.com., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente un pētniece;
 • Jānis Buholcs – Dr.sc.comm., Vidzemes Augstskolas asociētais profesors, HESPI pētnieks.

4. jūnijā savus studiju darbus aizstāvēja maģistra studiju programmas “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” studenti. Komisijas sastāvs:

 • Inese Vaivare – Biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore;
 • Baiba Pētersone – Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko sakaru departamenta direktore;
 • Jana Trahimoviča – Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta nodaļas vadītāja;
 • Ieva Bērziņa – Dr.sc.pol., Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas docente;
 • Vineta Silkāne – Dr.psych., Mg.math., Vidzemes Augstskolas asociētā profesore, HESPI pētniece, Satversmes sapulces priekšsēdētāja.

Bakalaura studiju programmas "Biznesa vadība" studenti savus valsts pārbaudījuma darbus aizstāvēja 9. jūnijā komisijai, kuras sastāvā bija:

 • Oskars Spurdziņš – SIA “VTU Valmiera” valdes loceklis;
 • Egils Butka – SIA “Madara 89” valdes priekšsēdētājs;
 • Rolands Putniņš – SIA “Trikātas piens” valdes loceklis,
 • SIA “Fruitis foods” valdes loceklis; 
 • Sarmīte Rozentāle – Dr.oec., Vidzemes Augstskolas profesore, HESPI vadošā pētniece;
 • Maira Leščevica – Dr.oec., Vidzemes Augstskolas profesore, HESPI pētniece.

Studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” studenti bakalaura darbus aizstāvēja gan 9., gan 10.jūnijā. Komisijas sastāvs:

 • Edgars Rencis – Dr. Sc. Comp., Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks;
 • Kaspars Auzarējs-Auzers – Accenture, Digitālo pakalpojumu dizaina nodaļas vadītājs;
 • Mairita Zaķe – ViA Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta (SSII) direktora asistente;
 • Raitis Bērziņš – SIA “Baltic Open Solution Centre”, programmēšanas inženieris;
 • Sarma Cakula – ViA profesore, SSII pētniece.

Studiju virziena “Mehatronika” bakalaura un koledžas studenti savus darbus aizstāvēja 13. jūnijā. Komisijas sastāvs:

 • Agris Vārna – SIA “Culimeta Baltics” inženieris;
 • Mārtiņš Krāģis – SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” tehniskais direktors;
 • Alvis Sokolovs – Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes dekāns;
 • Konstantīns Sokolovs – SIA “Baltijas Industriālais serviss” valdes loceklis:
 • Toms Amsons – Vidzemes Augstskolas vieslektors;
 • Ritvars Rēvalds –  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Metālapstrādes un mehatronikas pētniecības centra inženieris.

Maģistra studiju programmai "Kiberdrošības inženierija" valsts pārbaudījumu aizstāvēšana notika 13. jūnijā. Studenti savus darbus aizstāvēja komisijai, kuras sastāvā bija:

 • Māris Alberts – Latvijas Universitātes Reālā laika sistēmu laboratorijas vadītājs;
 • Ilze Murāne – Latvijas Bankas Informācijas sistēmu drošības vadītāja;
 • Egons Bušs –  SIA "Latvijas Mobilais Telefons" drošības direktors;
 • Bernhards Blumbergs – ViA asociētais profesors;
 • Arnis Cīrulis – ViA asociētais profesors.

Savukārt “Informācijas tehnoloģijas” koledžas līmeņa programmas studenti savus darbus aizstāvēja 14. Jūnijā. Komisijas sastāvs

 • Arnis Bēms – Informātikas pārvaldes Reģionālās tehniskā atbalsta daļas, 2. nodaļas vadītājs;
 • Jānis Kurts – SIA „Norel IT” valdes priekšsēdētājs;
 • Mairita Zaķe – ViA SSII direktora asistente;
 • Dāvis Ābols – Exonicus, programmētājs;
 • Maija Sedleniece – ViA vieslektore.
   

Informāciju sagatavoja:
Modris Apsītis
Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciālists
modris.apsitis@va.lv
T: +371 26182244