Zināšanu un tehnoloģiju centram jauna vizuālā identitāte

Kopš šī gada vasaras Vidzemes augstskolas zinātnes un tehnoloģiju centrs (ZTC) ir ieguvis jaunu logo un savu vizuālo identitāti.

Jaunais logo ir atvasināts no ViA jaunā logo, kura pamatā ir nerimstoša tiekšanās uz augšu, sevis pilnveidošanu un sapņu piepildīšanu. ViA ZTC jaunajā logo atspoguļojas trīspusēja sadarbība starp augstskolu, industriju un pašvaldību, caurvijošu un nemitīgu mijiedarbību starp šīm trīs pusēm. Zīmējumā ir saglabāta trīpusējā sadarbība un draudzība, izmantojot jaunās krāsas un formu bez pildījuma, logo padarīts par caurspīdīgu un ir atvērts uz sadarbību. Centra darbības pamatā ir mērķis veicināt inovācijas, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību, kas atspoguļojas arī jaunajā identitātē. Lai saglabātu vienotību ar ViA, logo ir izmantotas tās pašas krāsas, kas Augstskolas logo.