Zinātnieki sākuši veidot datu bāzi par Baltijas valstīm pēdējos 100 gados

Baltijas valstu un Norvēģijas zinātnieki sākuši veidot datu bāzi par Baltijas valstīm pēdējos 100 gados, tostarp aprēķinās iekšzemes kopprodukta (IKP) rādītājus.

2021. gada maijā Vidzemes Augstskola kopīgi ar partneriem no Tartu un Viļņas universitātēm, Norvēģijas Ekonomikas skolas uzsāk darbu pie vērienīga pētniecības projekta, kas tiks īstenots Baltijas pētniecības programmas ietvaros. Projektā “Kvantitatīvie dati par sociālajām un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējos simts gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai” plānots veikt kvantitatīvo datu apkopošanu, izveidojot kvantitatīvo datu krātuvi, kas atspoguļo sabiedrības un ekonomikas transformācijas trīs Baltijas valstu reģionos pēdējo simts gadu laikā un sniegt kvantitatīvu analīzi par ilgtermiņa attīstības tendencēm reģionālā griezumā (kopš 1920. gada).

Projekta vadītājs ir Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, kurš skaidro projekta aktualitāti: “Lai pieņemtu kvalitatīvus lēmumus plānojot nākotni, mums ir ļoti skaidri jāzina, kas notika pagātnē. Mums ir izdevies sapulcināt spēcīgu starpdisciplināru zinātnieku komandu no Baltijas un Skandināvijas, un trīs gadus strādāsim, lai dot savu ieguldījumu zināšanu bāzes palielināšanai par mūsu valstīm. Un šis nav jautājums tikai par ekonomiku. Šīs zināšanas mums ļaus ar vēsāku prātu analizēt vēsturiskos notikumus, kuri joprojām dažādu iemeslu pēc tiek interpretēti tendenciozi. Piemēram, notikumi Baltijas valstīs PSRS okupācijas periodā.”

Projekta rezultātā tiks izveidota statistikas datu krātuve, kurā līdz reģionu līmenim būs pieejamas datu sērijas par demogrāfiskiem un sociālekonomiskiem attīstības indikatoriem. Šī datu krātuve kalpos kā atklāti pieejams uzticamas informācijas avots dažādu scenāriju plānošanai un prognozēšanai reģionālās politikas veidošanā, kā arī būs izmantojams dažādām medijpratības un stratēģiskās komunikācijas vajadzībām. Projektā plānots sagatavot starptautiskā izdevniecībā publicējamu kolektīvu monogrāfiju un 8 augstvērtīgas publikācijas.

Projekts “Kvantitatīvie dati par sociālajām un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējos simts gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai” (Nr. EEA-RESEARCH-174) ir viens no Baltijas pētniecības programmas projektiem, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti. Projekta īstenošana uzsākta 2021. gada 1. maijā, savukārt pieejamais finansējums līdz 2024. gadam ir 999092,70 eiro.