17 / 06 / 2020

Projekta NatureBizz plānotie darbi tuvojas izskaņai. Sākotnējā ideja atbalstīt mazos bio uzņēmējus ar biznesa apmācību programmu ir realizēta. Programma ir izveidota un īstenota 4 projekta dalībvalstīs – Latvijā (Vidzemes Augstskolā), Igaunijā (Tartu universitātes Pērnavas koledžā), Zviedrijā (Sodertornas universitātā) un Somijā (Satakuntas universitāte).

11 / 06 / 2020

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) aicina iepazīties ar tehnoloģiskiem risinājumiem apmeklētāju skaitīšanai, veicinot viedu tūrisma un atpūtas vietu pārvaldību. Šim nolūkam izstrādātas vadlīnijas “Apmeklējuma skaita noteikšana tūrisma un atpūtas objektos vai publiskajos pasākumos, izmantojot specializētas tehnoloģiskās iekārtas”. Vadlīniju autors ir HESPI pētnieks Andris Klepers, un tās izstrādātas pēcdoktorantūras pētniecības projekta Latvijas tūrisma intelekts (TourInteLV) Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/100 ietvaros.

 

11 / 06 / 2020

Karīna Krūmiņa ir Vidzemes Augstskolas (ViA) absolvente, kura 2020. gada sākumā teicami un  ar labiem profesionāliem sasniegumiem pabeidza studiju programmu “Koka ēku celtniecība un ekobūves”.

f

 

10 / 06 / 2020

Lai Valmierā attīstītu esošos un izveidotu jaunus tūrisma piedāvājumus Igaunijas un Latvijas tūristu piesaistei, aicinām  entuziastus un ekspertus, Valmieras patriotus un draugus – informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, mārketinga, dizaina un tūrisma nozaru pārstāvjus,  rezervēt 27. un 28.jūniju dalībai 24h hakatonā.

 

09 / 06 / 2020

Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” 4. kursa students Artūrs Zeipe, izstrādājot savu bakalaura darbu, ir izveidojis virtuālo darba drošības apmācības simulatoru, kas ļauj pārbaudīt savas zināšanas darba drošības jomā.

d
05 / 06 / 2020

Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” 4. kursa students Uvis Ziepnieks, izstrādājot savu bakalaura darbu, ir izveidojis ķīmijas eksperimentu simulatoru virtuālās realitātes (VR) vidē, kas var tikt izmantots ķīmijas stundās un interešu izglītības aktivitātēs pamatskolas un vidusskolas posmā.

ss