14 / 05 / 2021

Vidzemes Augstskola ir pirmā izglītības iestāde,  kas pievienojas asociācijai biedra statusā. Būvniecības industrijas pārstāvjus asociācijā vieno vēlme attīstīt būvniecības industriju, ieviešot jaunās tehnoloģijas un procesus. Visnotaļ svarīgs faktors industrijas izaugsmes veicināšanā ir piemērotu darbinieku kompetences veidošana un mūžizglītības pieejamība.

11 / 05 / 2021

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju, inovāciju un mācīšanās metožu attīstību, Vidzemes Augstskolas (ViA) docētāji testē un ievieš dažādas izglītības tehnoloģijas (EdTech), kā arī veic uzlabojumus studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas” ar mērķi veicināt jaunu nozares speciālistu pieaugumu un nepieciešamo iemaņu attīstīšanu darbam ar mūsdienu tehnoloģijām. Gūtās atziņas tika prezentētas ViA starptautiskās nedēļas ietvaros “Sabiedriska un uzņēmīga Eiropas Universitāte”.

nextgen

 

10 / 05 / 2021

Gints Kaņepītis ir Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju programmas “Biznesa vadība” pirmā kursa students. Ginta ceļš uz studijām Vidzemes Augstskolā nebūt nebija viegls, taču viņš ne mirkli nenožēlo lēmumu studēt tieši šeit.

08 / 05 / 2021

Oto Šadeiko studē Vidzemes Augstskolas “Tūrisma organizācija un vadība” pirmajā kursā. Oto ar ceļošanu ir saistīts jau kopš bērnības, tāpēc lēmumu par studijām tūrisma virzienā pieņemt nebija sarežģīti. Viņš atzīst, ka Vidzemes Augstskolā novērtē lektoru spēju teorētiskajām zināšanām pievienot bagātīgu praktisko pieredzi.

06 / 05 / 2021

Piektdien, 30. aprīlī, visā Latvijā norisinājās Eiropas Zinātnieku nakts, kas virtuāli pulcēja vairāk nekā 4000 interesentu, piedāvājot tiešraidē vērot ap 200 dažādas 15 Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu sagatavotas aktivitātes. Šogad pasākumu organizēja Latvijas Universitāte.

05 / 05 / 2021

Ralfs Kārlis Lapers studē Informācijas tehnoloģiju pirmajā kursā. Lēmumu par studijām Vidzemes Augstskolā Ralfam Kārlim palīdzēja pieņemt izstādes “Skola 2018”un “Skola 2019” apmeklējumi. Tajās viņš iepazinās ar Vidzemes Augstskolu un tās studentiem. Ralfs Kārlis atzīst, ka jau pirmajā mācību semestrī labais iespaids par ViA tikai pastiprinājās, tāpēc viņš ir nolēmis turpināt studijas tieši šeit.