21 / 02 / 2023
logo

Pateicoties Latvijas Zinātnes padomes piešķirtajam papildus finansējumam, kas mērķēts uz Ukrainas personāla piesaistīšanu, projekta “Baltic 100” īstenošanā iesaistījusies arī Jūlija Kovaļenko no Harkivas Valsts kultūras akadēmijas. Projekta ietvaros trīs gados tiek apkopoti un analizēti dažādi sociālekonomiskie un demogrāfiskie dati par Baltijas valstīm pēdējos 100 gados, tostarp arī šobrīd spēkā esošo statistikas un plānošanas reģionu līmenī. Tiek aprēķināts Baltijas valstu iekšzemes kopprodukts un veidota interaktīva datubāze, kurā visi apkopotie dati būs pieejami interesentiem.

13 / 02 / 2023

Janvāra mēnesī par Vidzemes Augstskolas (ViA) Sabiedrības Zinātņu fakultātes (SZF) dekāni iecelta augstskolas docētāja un Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētniece Anžela Jurāne - Brēmane, savukārt, akadēmisko un zinātņu prorektora amatu ieņēmis politologs un docētājs Māris Andžāns. 

09 / 02 / 2023

Uzsākot jauno pavasara semestri, Vidzemes Augstskolā (ViA) uzņemti 4 starptautiskie studenti, kuri no 1. līdz 3. februārim kopā ar saviem mentoriem iepazina augstskolu, Valmieru un viens otru, kopā piedaloties dažādos izzinošos un saliedējošos pasākumos. 

Mediji
07 / 02 / 2023

Lai sniegtu atbalstu Eiropas Savienībai (ES) cīņā ar dezinformāciju trīs Baltijas valstīs, Vidzeme Augstskola sadarbībā ar partneriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir izveidojusi Baltijas Iesaistes centru informācijas traucējumu apkarošanā (BECID – Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders). 

BECID apvienojušies sadarbības partneri no Baltijas valstīm - Vidzemes Augstskola (ViA), Tartu Universitāte, Tallinas Universitāte, Vītauta Dižā Universitāte, “Re:Baltica”, Baltijas Mediju izcilības centrs, kā arī ziņu portāla “Delfi” Latvijas, Igaunijas un Lietuvas redakcijas, acociētais partneris - SIA “Vidzemes Televīzija” (ReTV).  

06 / 02 / 2023

Janvāra beigās Vidzemes Augstskolā tika parakstīts līgums ar Latvijas Lauku forumu par Vidzemes Augstskolas iesaisti piecu nevalstisko organizāciju izveidotā iniciatīvā "Demokrātijas akadēmija". Akadēmija ir īpaši izstrādāta mācību programma pilsoniskās kompetences stiprināšanai un iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai. Iniciatīvas rezultātā 2023. gadā šo, unikāli izveidoto licencēto mācību programmu, apgūs vairāk nekā 200 valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī aktīvie iedzīvotāji no visiem Latvijas reģioniem.

01 / 02 / 2023

Kopš 2021. gada augusta Vidzemes Augstskola (ViA) kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Ventspils Augstskolu (VeA) īsteno projektu “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (Nr.8.2.2.0/20/I/005). Projekta mērķis ir atbalstīt jaunos zinātniekus, iekļaujot viņus augstskolas pētnieciskajā darbā doktorantūras studiju laikā. Projektā iesaistītie ViA doktoranti līdzās promocijas darba izstrādei strādā ViA pētniecības projektos, kas tematiski saistīti ar promocijas darbu tēmām. Tādējādi doktoranti gūst pieredzi pētniecībā un jau studiju laikā uzsāk sadarbību ar zinātnisko institūciju personālu Eiropas līmeņa pētījumos dažādās nozarēs. Projektā darbojas 3. kursa doktoranti Krišjānis Zaķis (promocijas darba zinātniskā nozare saistīta ar ekobūvju energoefektivitāti) un Santa Lemša (nozare: risku pārvaldība sabiedriskās organizācijās), kā arī 2. kursa doktorants Kristaps Felzenbergs (nozare: kiberdrošība). Kristapa promocijas darba konsultanti ir ViA docente Ginta Majore un Viļņas universitātes (Lietuva) asociētais profesors Linas Bukauskas.