AGRITA ŠOMASE

Bc.iur.
Juriste
Personāla speciāliste
Vieslektore
Rektorāts

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība