Anda Arkliņa

Mg.oec.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste
HESPI zinātniskā asistente
Sabiedrības zinātņu fakultāte
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

anda.arklina[at]va.lv

26182266