Anžela Jurāne-Brēmane

Dr.paed.
SZF dekāne
Docente
HESPI pētniece
Sabiedrības zinātņu fakultāte
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Akadēmiskā rakstība, Radošā rakstība