Āris Aldiņš

Bc.sc.comp.
datorsistēmu un datortīklu administrators
Administratīvais departaments

Tērbatas ielā 10, 206.kab.:

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra datoru auditorijās un darbinieku darba vietās