Arita Bērziņa

Mg.oec.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktore
Sabiedrības zinātņu fakultāte

arita.berzina@va.lv

22069822