Daina Ķīkule

Komunikācijas un mediju studiju virziena un Pārvaldības studiju virziena speciāliste
Sabiedrības zinātņu fakultāte