Dana Āre

Bc.oec
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste
Sabiedrības zinātņu fakultāte

dana.are[at]va.lv

26182266