Dana Āre

Bc.oec
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste
Sabiedrības zinātņu fakultāte