Elīna Sokolova Luca

Mg.oec.
Pasākumu organizatore
Administratīvais departaments

elina.sokolova[at]va.lv

28698121