Evija Lubņevska

Mg.philol.
Galvenā lietvede-rektora palīdze
Administratīvais departaments
Rektorāts

evija.lubnevska[at]va.lv

25416191