Feliciana Rajevska

Dr.sc.pol.
HESPI vadošā pētniece
Sabiedrības zinātņu fakultāte
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politiskais process Latvijā