Ginta Majore

Dr.sc.ing.
ZINĀTŅU PROREKTORE
DOCENTE
PĒTNIECE
SSII direktore
Inženierzinātņu fakultāte
Rektors un prorektori
Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII)

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Programmu inženierija; Informācijas sistēmu analīze un izstrāde; Modelēšana un formālā specifikācija