Ginta Majore

Dr.sc.ing.
DOCENTE
SSII VADOŠĀ PĒTNIECE
Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII)

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Programmu inženierija; Informācijas sistēmu analīze un izstrāde; Modelēšana un formālā specifikācija