Gunita Ķiesnere

Bc.arch.
Studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" direktore
Inženierzinātņu fakultāte

gunita.kiesnere@va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)