Ilmārs Mežs

Dr.hist.
Pētnieks
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)