Ilmārs Mežs

Dr.hist.
Pētnieks
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

ilmars.mezs@va.lv