Irēna Liepiņa

Dr.iur.
Docente
Sabiedrības zinātņu fakultāte

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu attīstība; Starptautiskā tiesiskā vide; Starptautiskā cilvēkresursu vadība