Irēna Liepiņa

Dr.iur.
Docente
Sabiedrības zinātņu fakultāte

irena.liepina@va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu attīstība; Starptautiskā tiesiskā vide; Starptautiskā cilvēkresursu vadība