Iveta Putniņa

Mg.paed.
Administratīvā prorektore
Rektors un prorektori

iveta.putnina[at]va.lv

25416191 (rektorāts)