Jana Priedīte

Programmētāja
Administratīvais departaments

ViA tīmekļa sistēmu programmējuma koda uzturēšana, labojumi, jaunu tīmekļa sistēmu izstrāde