Jānis Šiliņš

Dr.hist.
HESPI pētnieks
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

janis2404[at]inbox.lv

26110509