Kalvis Zaļaiskalns

Sistēmu un datortīklu administrators
Administratīvais departaments

Cēsu ielā 4, 011. kab

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās, lietotāju profili, e-pastu listes, vestibila TV / lekciju grafika monitori, ID kartes, video konferences, tiešraides, apskaņošana, fotovideo.va.lv tehnikas izsniegšana.