Kalvis Zaļaiskalns

Sistēmu un datortīklu administrators
Administratīvais departaments

kalvis.zalaiskalns[at]va.lv

28948863

Cēsu ielā 4, 011. kab

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās, lietotāju profili, e-pastu listes, lekciju grafika monitori, ID kartes, video konferences, tiešraides, apskaņošana