Kristīne Strazdīte

Bc.oec.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste, Biznesa vadības studiju speciāliste
Sabiedrības zinātņu fakultāte