Līga Landrāte-Krūmiņa

Mg.biol.
Projekta VIPs vadītāja
Zināšanu un tehnoloģiju centrs

liga.landratekrumina@va.lv

20242590