Līga Landrāte-Krūmiņa

Mg.biol.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
Zināšanu un tehnoloģiju centrs

liga.landratekrumina@va.lv

20242590