Līva Freidenfelde

Bc.oec.
mārketinga projektu vadītāja
Administratīvais departaments

liva.freidenfelde@va.lv

marketings@va.lv

26182244