Madara Prata (PRATT)

Mg.oec.
lektore
Sabiedrības zinātņu fakultāte

madara.prata[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)