Mairita Zaķe

Mg.sc.comp.
Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta direktora asistente
Studiju programmas "Mehatronika" direktore
Inženierzinātņu fakultāte

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1 un Laboratorijas darbi - 2;