Mairita Zaķe

Mg.sc.comp.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore (līdz 04.05.2021.pienākumus pilda Alvis Sokolovs un Inese Džarcāne)
Inženierzinātņu fakultāte

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1 un Laboratorijas darbi - 2;