Māra Arāja

Mg.sc.comm.
Informācijas un komunikāciju zinātnes studiju virziena direktore
Sabiedrības zinātņu fakultāte