Mārīte Balaņuka

Starptautisko studiju speciāliste
Administratīvais departaments

marite.balanuka@va.lv

22042022