Mefat Shabani

Bc.sc.comp
Programmētājs
Administratīvais departaments

ViA tīmekļa sistēmu programmējuma koda uzturēšana, labojumi, jaunu tīmekļa sistēmu izstrāde