Monika Sproģe

Bc.soc.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Administratīvais departaments

monika.sproge[at]va.lv, marketings[at]va.lv

26182244