Nauris Metlāns

Mg.sc.comp
Vecākais sistēmu administrators
Vieslektors
Administratīvais departaments

nauris.metlans[at]va.lv

26052692

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Datorsistēmu administrēšanas pamati; Datu pārraides tīkli I, II, III; Tīkla operētājsistēmas

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli I, II, III; Globālo datortīklu projektēšana un administrēšana; Tīkla operētājsistēmas