Oskars Java

Mg.sc.comp.
zinātnisko projektu vadītājs
HESPI zinātniskais asistents
Rektorāts
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)