Oskars Java

PhD
zinātnisko projektu vadītājs
HESPI zinātniskais asistents
Senāta priekšsēdētājs
Rektorāts
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)