Rinalds Kreitūzis

Datorspeciālists
Administratīvais departaments

Cēsu ielā 4, 011. kab
IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās, fotovideo.va.lv tehnikas izsniegšana