Svetlana Tomsone

Bc.sc.pol.
Infrastruktūras projektu vadītāja
Administratīvais departaments

svetlana.tomsone[at]va.lv

26691977