Tatjana Mažāne

Mg.sc.soc.
Starptautisko projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē)
Administratīvais departaments