Valdis Zaķis

Dr.chem.
Docents
SSII pētnieks
Inženierzinātņu fakultāte
Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII)

Docētie studiju kursi: 

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējība būvniecība; Ekoloģija un vides aizsardzība; Energoefektivitāte