Vera Grāvīte

Mārketinga projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē)
Administratīvais departaments