Vera Grāvīte-Lapere

Mārketinga projektu speciāliste (ilgstošā prombūtnē)
Administratīvais departaments