Viesturs Bambāns

Mg.sc.ing.
SSII zinātniskais asistents
Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII)

viesturs.bambans[at]va.lv

28301333