Vija Melbārde

Mg.paed.
Lektore
Sabiedrības zinātņu fakultāte

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Makroekonomika; Ekonomikas vēsture; Mikroekonomika

Galveni pētniecības virzieni: Cilvēkkapitāla vadība reģionos;