Vieslekcijas skolām

Vidzemes Augstskola piedāvā iespēju mācību stundas aizvadīt ar pievienoto vērtību!

Mācību process pēdējos gados bijis sarežģīts, jo Covid-19 pandēmija ir skārusi daudzas dzīves jomas, pie kurām noteikti ir pieskaitāma arī izglītība. Gan augstskolas, gan pārējās izglītības iestādes nu jau ilgstoši darbojas citā realitātē, izglītības procesu nodrošinot attālinātā režīmā. Apzinoties atbildību visu līmeņu izglītības procesa nodrošināšanā, Vidzemes Augstskola izveidojusi īpaša satura piedāvājumu, orientētu uz vidusskolu, ģimnāziju un profesionālo skolu skolēniem.

Vieslekcijās tiek piedāvi seši dažādi temati un Viktorīna:

  • Mediji un komunikācija
  • Inženierzinātnes un Informāciju tehnoloģijas
  • Biznesa vadība
  • Ģeogrāfija, vide un tūrisms
  • Pētniecība skolās
  • Būvniecība
  • Viktorīna

Ar vieslekciju piedāvājumu vari iepazīties šeit.

 

Digitālās vieslekcijas ir integrējamas esošajā mācību saturā un to izmantošana ļaus dažādot piedāvājumu, iekļaujot  jauniešiem saistošus tematus, kā arī spēļu elementus. 

Pieteikšanās Vidzemes Augstskolas tiešsaistes vieslekcijām: https://ieej.lv/hzCGo