Andris Puriņš

Vidzemes Augstskolas padomes loceklis

Andris Puriņš ir Vidzemes Augstskolas padomes loceklis. Ikdienā arī VAS “Latvijas Pasts” finanšu direktors un AS “Augstsprieguma tīkls” Revīzijas komitejas priekšsēdētājs, Sertificētu grāmatvežu asociācijas (Association of Chartered Certified Accountants) vecākais biedrs. 

Kas Jūs pamudināja kandidēt tieši Vidzemes Augstskolas padomē?

Kaut arī pats neesmu studējis ViA, vairāki no manas ģimenes un draugu loka ir. Tāpēc man bija pozitīvs priekšstats par ViA kā progresīvu un atvērtu augstskolu, kas jau ir devusi un kurai ir potenciāls vēl dot reģiona un valsts attīstībai. Latvija tikai iegūs, ja Rīgas loma augstākajā izglītībā un zinātnē tiks līdzsvarota ar mazākām, bet dinamiskākām augstskolām.

Kādu Jūs redzat Vidzemes Augstskolu nākotnē?

Es to redzu kā nelielu, tomēr pietiekami lielu augstskolu, lai tai būtu pamanāms pienesums Valmierai, Vidzemei un Latvijai. Nezaudējot savu lomu reģiona attīstībā, ViA ir jākoncentrējas uz noteiktām jomām, kurās tā sasniegtu izcilību vismaz Latvijas un Baltijas mērogā. ViA šādu izcilību un jaudu var sasniegt tikai starptautiskās sadarbības ceļā.

Kas ir pirmais, ko Jūs vēlētos darīt Vidzemes Augstskolas attīstības labā?

Palīdzēt atlasīt ambiciozu un uz attīstību vērstu rektoru.

Kā Jūs saskatāt, kādu pienesumu ViA nākotnē varētu sniegt Vidzemes reģionam un sabiedrībai?

Skaidrs, ka tiešais ViA pienesums gan Vidzemes reģionam, gan visai Latvijai ir zinoši absolventi, kam nav jāzina visas atbildes vai kam nav jāpiemīt visām prasmēm, bet kas ir elastīgi, kritiski domājoši un gatavi turpināt attīstīties gan darbā, gan studējot tālāk. Tāpat ViA nodrošina, ka Valmiera ir Vidzemes centrs, tā rada vidi, kas piesaista studējošos, uzņēmējus un iedzīvotājus un veicina ekonomisko aktivitāti.

Kā Jūs saskatāt, kā Jūsu iepriekšējā profesionālā pieredze un zināšanas varētu noderēt strādājot pie augstskolas attīstības?

Padome kopumā un katrs no mums ir atbildīgs par ViA ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Skaidrs, ka mana pieredze vairāk ir saistāma ar finanšu uzraudzību, bet šobrīd svarīgāk ir sākt ar rektora atlasi un jaunas stratēģijas izstrādi. Stratēģijai ir jābūt ambiciozai, bet sasniedzamai un iekļaujošai, balsoties uz jau esošajām stiprajām pusēm.

Kā, Jūsuprāt, Vidzemes Augstskola varētu piesaistīt finansējumu infrastruktūras attīstītībai?

Pierādot gan politikas veidotājiem, gan uzņēmējiem, ka šī infrastruktūra tiks maksimāli noslogota un mums ir “biznesa plāns” tās izmantošanai un atpelnīšanai.