Antra Savleviča

Bakalaura studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" absolvente

Antra Savleviča ir bakalaura studiju programmas “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” absolvente. Šobrīd Antra ir uzņēmuma “SCHWENK Latvija” Komunikācijas vadītāja, kas ir viens no Latvijā vadošajiem būvmateriālu ražotājiem.

Antra stāsta, ka vienmēr ir strādājusi savā profesijā, līdz ar to droši var apgalvot, ka studijas ielika izcilu pamatu izpratnei par komunikācijas lomu un būtību, procesiem, pieejām u.tml. Vēl jo vairāk, studijas Vidzemes Augstskolā palīdzēja apgūt informācijas atlases un strukturēšanas principus, attīstīja kritisko domāšanu, iemācīja strādāt komandā un aizstāvēt savu viedokli– prasmes, kas noder jebkurā profesijā.

Absolvente atzīst: “Studēju, kad ViA bija maza un jauna augstskola un tas piešķīra īpašu burvību visiem procesiem. Īpaši pozitīvi atceros praktisko pieeju studijām, pasniedzējus – nozares praktiķus, studijas arī angļu valodā un, protams, koju dzīvi un draugus.” Absolventei grūti izcelt vienu pasniedzēju, taču visspilgtāk atmiņā palikušie ir Vita Savicka, Rihards Berugs un Vineta Silkāne. Jāpiemin, ka V. Silkāne joprojām pasniedz lekcijas augstskolā! Antra atzīst, ka darba ikdienā noder studijās iegūtais zināšanu un prasmju kopums, kas ievirza profesijā un palīdz mācīties tālāk. Taču visvairāk absolvente novērtē praksi, profesionālās un mūsdienīgās studijas un individuālo pieeju, ko piedāvā Vidzemes Augstskola.

“Manuprāt, augstskolas attīstība un absolventu veiksmes stāsti pierāda tās spēku un konkurētspēju Latvijas izglītības tirgū. Pozitīvi vērtēju rektores arī darbu, ViA attīstības virzienus un stratēģiju, kā arī pasniedzēju loku,” atzīst Antra. Topošajiem un esošajiem studentiem absolvente novēl: “Studijas ViA ir ļoti pozitīvs un spēcīgs atspēriens tālākai profesionālajai karjerai, tāpēc novēlu pilnasinīgi izbaudīt gan studiju procesu, gan studenta dzīvi, tas noteikti ir īpašs laiks!”